Serveis |Operador Logístic

Oferim el servei de la custòdia de mercaderies a les nostres instal·lacions, així com el transport, gestió d'estocks, preparació de comandes i, tot el que està relacionat amb els serveis d'un Operador Logístic. També disposem d'un soterrani (1500 metres quadrats), privat de llum solar i amb condicions especials de temperaruta per productes que ho puguin requerir.