Serveis | Premsat de Matèries

Disposem d'una premsa de pou per embalar diferents productes i així el client pot reduir espai en les seves instal·lacions i optimitzar la càrrega en els camions. La premsa disposa d'un pre-premsador, la qual cosa fa que les bales resultants tinguin més material. El seu pes oscil·la entre 300-500kg i la seva mida és de 1200 x 1100 x 750